KURZ INŠTRUKTORA RAFTINGU

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí už majú základné skúsenosti s plavbou na tečúcej rieke, ovládajú základné techniky pádlovania a čítanie vody. Ďalej je určený pre rekreačných vodákov, kajakárov, členov vodáckych klubov, záchranárskych zložiek a pod. Cieľom kurzu je rozšíriť rady skúsených vodákov na Slovensku a prispieť k zvýšeniu profesionality a bezpečnosti počas organizácie vodáckych aktivít pre verejnosť a rekreačného splavovania na vodných tokoch.

GARANT KURZU

Kurz organizujeme v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. Trénerská a inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacou inštitúciou zahŕňajúcou niekoľko vzdelávacích programov pre získanie trénerských a inštruktorských kvalifikačných stupňov v zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

ŠKOLITELIA

Všeobecná časť -  Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave

Odborná časť - Certifikovaní inštruktori raftingu a vodnej záchrany na tečúcich riekach.

TRvanie kurzu

Všeobecná časť - 3 dni, presný termín určuje FTVŠ v BA (marec 2024)

Odborná časť - 3 dni, (máj 2024).CERTIFIKÁT

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii inštruktora
raftingu I. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave ktorý ho oprávňuje vykonávať činnosti inštruktora v rámci krajín EÚ, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v
športe.

CENA

Detailnú ponuku a obsahu kurzu vám radi zašleme na vyžiadanie.