Splav prielomu hornádu

Rieka Hornád pramení v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti - Prielom Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinkársky na celom Slovensku.


ČO Vás ČAkÁ

Splav Prielomu Hornádu je naplánovaný so začiatkom pri Hrabušickom mýte. Plaviť sa budeme cez Hrdlo Hornádu pri Podlesku. Malú prestávku si spravíme pri Letanovskom mlyne a Kartuzianskom moste a splav nakoniec ukončíme v chatovej oblasti Čingov. Splav Hornádu bude trvať približne 3-4 hodiny podľa aktuálneho vodného stavu, plynulosti plavby celej skupiny a pod.  Obtiažnosť rieky je do WWII+, čo znamená niečo medzi splavom a ľahším raftingom. Splavovať budeme na dvojmiestnych nafukovacích kanoe. Na bezpečnosť budú dohliadať skúsení inštruktori.  Splav rieky Hornád vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu výrazne meandruje. Neskôr sa rieka vnára do masívu Slovenského raja, kde už nie je možnosť predčasne ukončiť splav. Úsek rieky sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, preto tu platia prísne pravidlá ako napríklad vystupovať na brehy rieky na iných ako oficiálnych miestach výstupu.

50 EUR

V cene je zapožičanie kompletnej vodáckej výstroje (neoprénový set, záchranná vesta, prilba, pádlo, dvojmiestne nafukovacie plavidlo), doprava vodičov a sprevádzať vás budú skúsení, certifikovaní inštruktori raftingu.

Užitočné informácie

Doprava: Pred splavom si vaše vozidlá presuniete do cieľa v Čingove a následne šoférov odvezieme na štart etapy v Hrabušiciach. 
Naša cena nezahŕňa poplatok za vstup do Národného parku (10 EUR/osoba - platba na mieste), poistenie, parkovné.
Požiadavky na účastníkov: vek min.15 rokov v sprievode zákonného zástupcu, plavec.


Splav Prielomu Hornádu je povolený pri minimálnej výške vodnej hladiny 70cm.
Aktuálny vodný stav rieky Hornád: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all&station_id=8390